Snöröjning

Snö är ur ett samhällsperspektiv en gigantisk kostnad men samtidigt även en tillgång då snömassorna under vinterperioden hela tiden tillför vatten till sjöar, älvar och kraftverkens vattenmagasin.

snoskottning440x200Vi på High Competens Sweden AB ser snöröjning främst som ett halkbekämpningsproblem där vi måste säkerställa besökarnas och kundernas framkomlighet. För att säkerställa besökarnas bekvämlighet ser vi till att gångstråk och parkeringsytor alltid är öppna och framkomliga.

Mängden snö som kommer att falla under en given tidpunkt kan vara svårt att förutspå. I den bemärkelsen är snöröjning ytterst komplext och kräver ständig uppdatering. I praktiken innebär detta att insatserna inte alltid kan planeras i förväg, därför är snabbhet och flexibilitet något som genomsyrar vårt arbete.Snöröjning

Därmed anser vi att ansvaret helt skall ligga hos entreprenören. Denne ska ta de beslut som behövs för att på bästa sätt kunna utföra halkbekämpning och snöröjning.