Miljö och kvalitet

Vi värnar om miljön

På High Competent arbetar vi för att minska den negativa inverkan på miljön i alla delar av vår verksamhet och alla våra processer.miljo-liten-2

  • Vi är uppmärksamma på energiförbrukningen på alla våra kontor, och använder energisnåla lösningar i största möjliga utsträckning.
  • I valet av transportsätt, fordon och bränsle eftersträvar vi en så liten miljöpåverkan som möjligt.

I synnerhet inom vår städservice är det mycket vi kan göra för att minimera vår påverkan på miljön:

  • Vi begränsar vår användning av engångsmaterial
  • Vi använder mindre mängder rengöringsmedel och alternativa metoder/redskap.
  • Vi använder miljömärkta rengöringsmedel i största möjliga utsträckning.
  • Vi utför källsortering hos våra kunder.
  • Vi undviker att använda klorblekt papper, och erbjuder alltid våra kunder återanvänt papper
  • Vi håller kurser för all personal med fokus på miljöriktigt användande av produkter och material.

11

Att begreppet miljö återfinns i vårt företagsnamn är ingen tillfällighet. Vi på High Competent Sweden lägger stor vikt på miljön och arbetar aktivt med att förbättra och effektivisera vårt miljöarbete inom företaget, bland våra medarbetare och i våra arbetsrutiner.

Forskningsrapporter har bevisat åtskilliga gånger att påfrestningarna i vår närmiljö är grunden till den stora miljöförstöringen som pågår globalt. Vi på High Competens Sweden vet att vi inte kan ändra på den globala situationen men vi anser att det är vår skyldighet att dra vårt strå i förbättringen av miljön som vi lever och verkar i.

Miljövänliga produkter i vår närmiljö
Vår bransch innehåller många kemikalier och ämnen som direkt bidrar till miljöns förstörelse, därför har vi beslutat att all material och maskiner som vi använder i vårt dagliga arbete ska vara miljömärkt enligt svensk standard. Det betyder i praktiken att vi enbart använder produkter som är Svanen- respektive EU Blommor-märkta.

imagesOF9RQC44Gröna tankar på oss alla
Det är viktigt för oss att alla våra medarbetare har dagliga miljövänliga rutiner. Som en självklar följd till vårt miljöarbete, utbildar vi kontinuerligt vår personal med nya arbetsrutiner och användande av vårt material och maskiner för att ha så lite avfallsmängder som möjligt.

Utbildning och kunskapsinhämtning sker alltid av auktoriserade aktörer i branschen så som Svenska Byggindustrier. Till denna grundfilosofi kan vi tillägga att vi kör enbart fordon med miljövänlig diesel och all materialleveranser sker efter ett specifikt schema för att undvika onödig förbränning av bränsle.

Kvalitetssäkrade arbetsrutiner
Att vara miljömedvetedna är en självklarhet, detsamma gäller kvaliten på våra tjänster som vi utför för våra kunder. Att ha mångåriga kundrelationer bygger på tillit och bra service från vår sida, därför handplockar vi vår personal för att kunna tillhandahålla rätt arbetskraft till rätt projekt, oavsett tidsperiod eller kvantitet. Vi på High Competent Sweden AB ser våra kunders arbetsytor som våra egna, därför lägger vi extra mycket energi på att genomföra våra tjänster på bästa möjliga sätt med rätt material och maskiner men framförallt med medarbetare som har förutsättningarna att genomföra sina respektive uppdrag.

Kontantan är att våra kunder ska känna sig trygga med vår närvaro på sina arbetsplatser, oavsett om det är ett kontor eller byggarbetsplats.