Garagestädning

garagevard

  • Vi kan utföra allt från att enbart sopa garaget, för hand eller maskinellt, till att ta helhetsansvar för att hålla det rent och snyggt

Det sägs att man bara får en chans att göra ett första intryck. För många kunder blir infarten och parkeringsgaraget det första mötet med centrumanläggningen. Vårt tankesätt bygger på att en bilburen besökare skall känna sig välkommen till en köpcentrumanläggning redan vid ankomsten vilket därigenom stärker besökarens totala shoppingupplevelse.

Att få förtroendet att sköta helheten innebär också att vi kan underlätta för kunden. Genom att vi har det fulla ansvaret för såväl insida som utsida, försvinner därmed oklara gränsdragningar.

Vi håller garagegolvet rent och snyggt, antingen genom maskinell våtsugning eller skurning. Vi tömmer papperskorgar och plockar upp skräp. Vi ser till att belysningen fungerar och att pelare och väggytor är rena och prydliga. Vi kan helt enkelt göra garaget till en trevligare och tryggare plats.

Vi har marknadens mest moderna maskiner och personal som strävar efter bästa möjliga resultat. Även här är vi ytterst noggranna med vilka kemiska medel vi skall använda för att uppnå bästa kvalité till lägsta möjliga miljöpåverkan, vilket alltid görs enligt vårt miljöledningssystem.

Idag har garagevården en dominerande ställning i vårt affärsutbud och vi avser att utveckla vårt koncept till marknadens absolut bästa.

1m   2m 1m